เฟรนด์ ชาบู บุฟเฟ่ต์ ร้านชาบูของคนพัทยา ที่สามารถยืนหยัดเป็นที่ยอมรับมาได้จนถึงวันนี้ ด้วยวัตถุดิบคุณภาพและราคาที่ไม่แพง เพียง289บาท(รวมน้ำหวาน)