ร้านอาหารครัวนาเกลือ

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา ที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยเน้นย้ำมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งเปิดให้ข้าชมตัวองค์มหาปราสาท และร้านอาหารครัวนาเกลือ

somchai

January 27, 2021